Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

olla2204
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
olla2204
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromspierworld spierworld
olla2204
Some people feel the rain. Others just get wet.
— Bob Dylan
Reposted fromspierworld spierworld
olla2204
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaspierworld spierworld
olla2204
6246 9edd
Reposted fromspierworld spierworld
olla2204
6279 82dc
Reposted fromspierworld spierworld
olla2204
olla2204
Trzy rzeczy jakie facet powinien chcieć zmienić w swojej dziewczynie, to jej nazwisko, adres i pogląd na temat mężczyzn.
olla2204

Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.

— Kurt Vonnegut
Reposted fromvivre1 vivre1 viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz
olla2204
9938 19c3
olla2204
To nie tak, że jesteś złym człowiekiem. Robisz tylko złe rzeczy, bo jesteś smutny. Każdy kto jest smutny robi złe rzeczy, bo chcę się odpłacić za swoje cierpienie.
— ***
Reposted fromriseme riseme viarobxcoxchcesz robxcoxchcesz

July 09 2014

olla2204
I znowu zaczynam wszystko od nowa.....

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl